سخت افزاری

آشنایی با انواع بوق ‌های مادربرد هنگام روشن کردن سیستم

آشنایی با انواع بوق ‌های مادربرد هنگام روشن کردن سیستم

آشنایی با انواع بوق ‌های مادربرد هنگام روشن کردن سیستم آشنایی با انواع بوق ‌های مادربرد هنگام روشن کردن سیستم   مطمئناً شما نیز صدا و بوق‌هایی که هنگام روشن کردن کامپیوتر از درون کیس‌تان به گوش می‌رسد را شنیده‌اید. همگی این بوق ها از جانب مادربورد شما هستند. تفاوت این بوق ها از نوع آن و تعداد آن‌هاست که بیانگر یک مشکل در درون مادربورد است. در این ترفند تمامی بوق‌ها و پیامهای خطای مربوطه آن‌ها را برای شما جمع آوری کرده‌ایم. در صورتی...

ادامه مطلب