فعال ساز

دانلود کرک ویندوز ۸ – فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۸

دانلود کرک ویندوز ۸ – فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۸

دانلود کرک ویندوز ۸ - فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۸ دانلود کرک ویندوز ۸ - فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۸   پس از نصب ویندوز ۸، مایکروسافت به مدت ۳۰ روز به شما فرصت می دهد تا از ویندوز استفاده کنید و آن را مورد سنجش خود قرار دهید و چنانچه از قابلیت های ویندوز راضی بودید می بایستی نسبت به خرید شماره سریال قانونی اقدام کرده و ویندوز خود را از طریق اینترنت فعال کنید، ولی از آنجایی که بسیاری از کاربران ایرانی ویندوز ر...

ادامه مطلب

دانلود کرک ویندوز ۱۰ فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۱۰

دانلود کرک ویندوز ۱۰ فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۱۰

دانلود کرک ویندوز ۱۰ فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۱۰ دانلود کرک ویندوز ۱۰ فعال سازی و رفع محدودیت زمانی ویندوز ۱۰     پس از نصب ویندوز ۱۰، مایکروسافت به مدت ۳۰ روز به شما فرصت می‌دهد تا با یک سری محدودیت‌های خاص، از ویندوز استفاده کنید و آن را مورد سنجش خود قرار دهید و چنانچه از قابلیت‌های ویندوز راضی بودید می‌بایستی نسبت به خرید شماره سریال قانونی اقدام کرده و ویندوز خود را از طریق اینترنت فعال کنید، ولی از آنجایی ک...

ادامه مطلب