فونت عربی

دانلود فونت عربی جذور – Jozoor arabic font

دانلود فونت عربی جذور – Jozoor arabic font

دانلود فونت عربی جذور - Jozoor arabic font دانلود فونت عربی جذور - Jozoor arabic font دانلود فونت عربی جذور فونت های عربی به خاطر شباهت زیادی که به فونت های فارسی دارند (فاقد چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) می توانند کمبود تنوع فونت های فارسی را تا حدودی جبران نموده و مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد، همچنین علاقه مندان می توانند با اعمال تغییر در این فونت ها و افزودن حروف مخصوص زبان فارسی این فونت ها را به فونت فارسی نیز تبدیل کنند...

ادامه مطلب